top of page
Psikolog

YETİŞKİN PSİKOTERAPİSİ

Yetişkin psikoterapisi nedir?
Bu soruya psikoterapi nedir?sorusunun cevabıyla başlamak daha doğru olacaktır. Psikoterapi: bireyin temelde ruhsal fiziksel ve davranışsal olarak iyi oluş halini hedefleyen. Ve bu hedeflere ulaşmada kişiye psikoterapist ya da klinik psikologlarca farklı teknik ve ekollerle yoldaşlık ya da  rehberlik edilmesidir. 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

BDT ekolünün davranış kısmı bireyin uyumsuz davranışlarını saptayıp bu davranışların yerine daha uyumlu davranışlar kazandırmayı amaçlar. BDT’nin bilişsel tarafıysa bireyin zihinsel süreçlerine odaklanır. Terapi sürecinde bireyi uyumsuz davranışlara iten zorlayıcı duygu ve düşüncelerin değiştirilmesi hedeflenir. Farklı tekniklerle yapılan davranış ve bilişsel değişiklikler sonrası kişinin uyumsuz davranışlarından ve zorlayıcı duygu-düşüncelerinin değiştirilmesi sağlanır.

CİNSEL TERAPİ

Bireylerin ilişkilerini etkileyen bir dinamik olan cinsellikle ilgili problemler yıkıcı olabilmektedir. Cinsel terapi bireyin cinsel şikayetlerinin kaynağında ne olduğunu bulup. Farklı teknikler (cinsel bilgi eksikliğinin giderilmesi, yanlış düşünceler üzerine çalışılması, egzersizler ve kitap önerileri vb.)  kullanarak bu şikayetleri ortadan kaldırmayı ya da onlarla başa çıkma yöntemlerini kişiye kazandırmayı hedefler.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci koçluğu, bireyi tanıyarak, güçlü yönlerini ön plana çıkararak, başarıyı engelleyen durumlarla mücadele etme becerisini kişiye kazandırarak, kişinin kendisine uygun gerçekçi hedefler koymasına yardımcı olmayı ve bu hedeflere ulaşmayı amaçlar.

ŞEMA TERAPİ

Şema terapi, Jeffrey Young ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Kronik depresyon, kronik anksiyete, kişiler arası ilişkiler, yeme bozuklukları, madde kullanımı gibi durumlarda kullanılır. Bilişsel davranışçı terapi, Geştalt terapi, psikodinamik terapi, kişiler arası psikoterapi, nesne ilişkileri ve bağlanma kuramı gibi yöntem ve kuramları birlikte kullanarak daha geniş bir perspektife ulaşmayı hedefler. Şema terapi, bireylerin sahip olduğu şemalar ve özellikle diğerleriyle kurduğu ilişkilere odaklanan bütüncül bir ekoldür. 

ÇİFT AİLE TERAPİSİ

Aile çift terapisi, çiftler ve aile üyeleri arasındaki ilişkiyi inceleyip uyumsuz davranış ve düşünceleri değiştirmeyi hedefleyen bir psikoterapi çeşididir. Çiftler ve aile arasındaki ilişkiyi inceleyip olumlu yönleri güçlendirmek de bir başka hedefidir. Evlilik ve aile terapisi, aile danışmanlığı ve aile terapisi olarak da adlandırılır

ONLİNE TERAPİ

Pandemi süreciyle kullanırlığı ve popüleritesi artan çevrimiçi terapi(online terapi) yüz yüze terapinin zaruri olmadığı durumlarda. Hem zamandan hem de hem de ulaşım giderlerinden büyük ölçüde tasarruf sağlanan. Yüz yüze terapi kadar etkili olan bir psikoterapi yöntemidir.

bottom of page